fbpx
trarendeitrues

S.S.S.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Klor dioksit nedir?
Klor Dioksit (ClO2) oldukça etkili bir biyosittir. Mantarlar, bakteriler, virüsler, VOC'lar (zehirli gaz çıkışı/yayılımı ) gibi pek çok farklı zararlı tehlikeleri ortadan kaldıran ve yüzeyleri dezenfekte etme, biyofilmleri hızla bozma ve yok etme yeteneğine sahip seçici bir oksidandır.
AR-DEZ SNIPER’da Klor Dioksit bulunuyor, peki onu Klor içeren diğer ürünlerden farklı kılan nedir?
Klor Dioksit (ClO2) isminde Klor kelimesi geçmesine karşın kimyasal yapıları tamamen farklıdır. Ek oksijen atomu, molekülü kökten değiştirir ve tamamen farklı kimyasal tepkilere yol açar. Farklılıkları, hidrojen, patlayıcı gaz ve di-hidrojen oksit oluşturan oksijenle birleşen hidrojen arasındaki farklar kadar derindir. AR-DEZ SNIPER’ın içindeki Klor dioksit, son derece kararlı, uzun raf ömürlü, yanıcı patlayıcı uçucu olmayan ve HİÇBİR zararlı yan ürün üretmeyen devrim niteliğinde bir formüldür.
AR-DEZ SNIPER’ın Hipokloritten farkı nedir?

Hipoklorit (klor) ve Klor dioksit benzer isimlere ve elementlere sahip olsalar da birbirinden SON DERECE farklıdır. İsimlerindeki benzerliğin nedeni, hepsinin klor elementini içermesidir. Ancak özellikleri oldukça farklıdır. Klor ve Hipoklorit çok güçlü oksitleyicilerdir. Daha da önemlisi organik maddeyle reaksiyonları, yer değiştirme reaksiyonları yoluyla kabul edilemez konsantrasyonlarda klorlu organik bileşiklere yol açabilir. Fenolik bileşiklerle reaksiyonların yan ürünleri gibi bu bileşiklerin bazıları ya kokulu (2,6-diklorofenol gibi) veya dioksin gibi aşırı derecede kanserojendir.

Oysa klor dioksit, bu tür kimyasal dönüşümlere neden olamaz. Klor dioksit mutajenik değildir, kanserojen değildir ve klordan (hipoklorit) farklı olarak nispeten tahriş edici değildir.

AR-DEZ SNIPER’ın içinde bulunan Klor Dioksit en büyük özelliği ne?
AR-DEZ SNIPER’ın Klor dioksit yönetimi, geleneksel dezenfektanlar ve hatta diğer ClO2 ürünleriyle ilişkili tüm sağlık ve güvenlik sorunlarına bambaşka bir çözüm getirir. AR-DEZ SNIPER’ın basitliği ve ClO2'nin benzersiz birleşimi, etkin ve zararsız güvenliğini beraberinde getirir.
Klor dioksit organizmaları nasıl öldürür?
Klor dioksit, oksitleyici bir biyosittir. Mikroorganizmaları hücre duvarlarına saldırarak ve nüfuz ederek, besinlerin hücre duvarı boyunca taşınmasını bozarak ve protein sentezini engelleyerek etkisiz hale getirir. Bu etki organizmanın metabolik durumuna bakılmaksızın gerçekleştiğinden, oksitleyici biyositler hareketsiz organizmalara ve sporlara karşı etkilidir.
Organizmalar AR-DEZ SNIPER’a karşı direnç oluşturabilir mi?
AR-DEZ SNIPER’ın özel formülü ve yeni nesil üstün üretim teknolojisi sayesinde, zararlı mikroorganizmalar AR-DEZ SNIPER’a karşı direnç oluşturamaz, savunma/koruyucu amaçlı mutasyon geliştiremez.
AR-DEZ SNIPER çevre dostu mudur?
Klor dioksit aslında günümüzde pek çok farklı endüstriyel uygulamada çevresel tehlikeleri iyileştirmek, etkilerini azaltmak ve onlara karşı koymak için kullanılmaktadır. AR-DEZ SNIPER’ın yeni nesil teknolojisi çevre dostudur. AR-DEZ SNIPER kullanılarak, triklorometanların, kloroasetik asitlerin, klorlu dioksinlerin, toksik VOC'ların etkilerini ortadan kaldırılabilir ve çevre için önemli riskler oluşturmalarını engelleyebilirsiniz. Reaksiyonunda ClO2 diğer bileşiklerden oksitlenir (elektronları uzaklaştırır) ve kendisi de klorit anyonuna (ClO2) indirgenir (elektron kazanır). Toksikolojik çalışmalar, Klor dioksit dezenfeksiyonunun insan veya hayvanlar için önemli bir risk oluşturmadığını göstermiştir. AR-DEZ SNIPER aynı zamanda EPA Seviye IV (göz,cilt,soluma,yutma temaslarında )en düşük toksisite kategorisinde yer alır (İzin verilen , kabul edilebilir en düşük seviyedir).
AR-DEZ SNIPER hangi sektörlerde kullanılabilir?

AR-DEZ SNIPER çok yönlü bir dezenfektandır. Yeni Nesil Teknolojisi yüksek düzeyde etkinlik sağlar. Aşındırıcı olmayan, çevre dostu özellikleri AR-DEZ SNIPER’ı birçok sektör ve uygulamada son derece çok yönlü bir ürün haline getirir.

AR-DEZ SNIPER, aşağıdaki alanlarda daha geniş bir uygulama kapsamı sağlamak için kullanılmaktadır:

 • Eğitim Kurumları
 • Ev Dezenfeksiyonu
 • İşyeri Dezenfeksiyonu
 • Gıda Endüstrisi
 • Hastaneler ve Sağlık Merkezleri
 • Kamu ve Kamuya Ait İşletmeler
 • Polis Birimleri
 • Spor Salonları
 • Tarım ve Seralarda
 • Ulaşım Araçları
 • Kedi-Köpek Sağlığı
 • Büyükbaş-Küçükbaş-Kanatlı ve Haralar
 • Restorasyon Dezenfeksiyonu
 • Otel, Restoran ve Kafe Dezenfeksiyonu
 • Gemi, Yat ve Deniz Ulaşımı
 • HVAC ve Havalandırma
Çamaşır suyu gibi diğer kimyasallar AR-DEZ SNIPER’ı etkileyebilir mi?

AR-DEZ SNIPER’ın yeni nesil dezenfektan formülü bazı ağartıcılardan ve diğer kimyasallardan etkilenebilir. Üstün etkinliği ve koruyucu gücü açısından başka herhangi bir kimyasal ürünle karıştırılmamalıdır.

AR-DEZ SNIPER metal, ahşap, plastik, kauçuk, kumaş gibi yüzeylere zarar verir mi?

AR-DEZ SNIPER:

 • Aşındırıcı Değildir
 • Yanıcı Değildir
 • İnsanlar, hayvanlar, çocuklar, yaşlı ve astım hastalarının,alerjik bünyelerin tüm yaşam alanlarında güvenle kullanılabilir
 • Kullanımı çok kolay ve pratiktir.
Klor Dioksit sadece bir oksitleyici ise, dezenfeksiyonda Peroksit veya Ozon tercih edilebilir mi? Peroksit ve ozonun insan sağlığına herhangi bir zararı var mı?

Ozon çok güçlü bir oksitleyicidir. Asitli ortamlarda, oksitleme gücü yalnızca camı çözen florin tarafından aşılır! Ozon çoğu maddeyle 77 ° F (25 ° C) sıcaklıkta reaksiyona girer, ancak kazara cilt veya göz teması anında, onarılamaz doku hasarına yol açabilir. Ozonun sadece 2 dakikalık bir yarılanma ömrü vardır, bu nedenle kullanılacağı an üretilmelidir ve depolanamaz.

Genellikle yerinde seyreltik su çözeltisi olarak üretilir, ancak yüksek üretim maliyeti vardır. Öte yandan Hidrojen Peroksit, doğru şekilde kullanılırsa çok kararlıdır. Ancak eser miktarda metal iyonlarıyla (Mn + 2, Fe + 2) temas halinde bile hızlı, patlayıcı ayrışmaya neden olabilir.

Distile veya deiyonize su dışında herhangi bir şeyle seyreltme kararsız solüsyonlara yol açacaktır. Pasif paslanmaz 316L dışındaki herhangi bir metalle temas da ayrışmaya (aşındırıcı nitelikler) neden olacaktır. Güçlü bir oksitleyici ajandır ve onarılamaz doku hasarına neden olabilir.

Klor dioksit ise bir biyosit olarak hareket edebilecek güçtedir. Tüm kullanımlar için güvenlidir ve ciltle teması hiçbir zarara neden olmaz.

EPA (Çevre Koruma Ajansı) sertifikası nedir? AR-DEZ SNIPER’a ne gibi bir özellik katıyor?

EPA (Çevre Koruma Ajansı) kayıt sürecinin bir parçası olarak, dezenfektan ürünler etkinliklerini kanıtlamak ve toksisiteyi ölçmek için önemli testlerden geçirilir. EPA, üç tür dezenfektan kaydetmektedir: Sınırlı Dezenfektan, Geniş Spektrumlu Dezenfektan ve Hastane Dezenfektanı. Üç dezenfektan, sert yüzeyler ve nesneler üzerindeki belirli mikroorganizmaları yok eder veya geri dönüşü olmayan şekilde etkisiz hale getirir.

Sınırlı Dezenfektan - Salmonella cholerasuis veya gram-negatif OR gram-pozitif bakteri olan Staphylococcus aureus'a karşı etkinlik testi ile desteklenmelidir. Sınırlı dezenfektanlar genellikle evde kullanımda tercih edilir.

Geniş Spektrumlu Dezenfektanlar - hem Salmonella cholerasuis hem de Staphylococcus aureus'a karşı etkinlik testi ile desteklenmelidir. Gram Negatif VE Gram Pozitif bakterilere karşı etkilidir. Genel dezenfektanlar ticari alanlarda daha yaygındır.

Hastane Dezenfektanı - Staphylococcus aureus, Salmonella cholerasuis ve Pseudomonas aeruginosa'ya karşı etkinlik sağlamalıdır. Pseudomonas aeruginosa bakterisinin ortadan kaldırılması daha zordur. Hastane Dezenfektanı, Pseudomonas aeruginosa'ya karşı etkili test edilmiş Geniş Spektrumlu bir Dezenfektandır.

AR-DEZ SNIPER, yeni nesil dezenfektan teknolojisi ile Geniş Spektrumlu Dezenfektanlar ve Hastane Dezenfektanı kategorilerinde yer alır.

Ayrıca EPA kayıt sürecinin bir parçası olarak ürünler toksisite değerleri açısından sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, Kategori 1'den (yüksek derecede toksik) kategori 4'e (etikette maruz kalma uyarısı gerekmez) kadar değişir. AR-DEZ SNIPER tüm maruz kalma yolları (Soluma, Yutma, Cilt Teması ve göz teması) açısından EPA Seviye IV (göz,cilt,soluma,yutma temaslarında )en düşük toksisite kategorisinde yer alır (İzin verilen , kabul edilebilir en düşük seviyedir).

EPA’nın yayınladığı N-Listesi nedir?

N-List, 2020 Nisan ayında EPA (Çevre Koruma Ajansı) tarafından yayınlanmış ve COVID-19 /SARS üzerinde etkili dezenfektanların yer aldığı bir listedir. Detaylı bilgi için https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 adresini inceleyebilirsiniz (AR-DEZ SNIPER EPA KAYIT NUMARASI 71700 -2’DİR)

AR-DEZ SNIPER’ı sisleme cihazı ile uygulamanın avantajları nedir?

Hastane odalarını, spor salonlarını, okulları, kamu alanlarını ve daha pek çok alanı özellikle pandemi döneminde sıkça temasın olduğu noktaları dezenfekte etmenin en hızlı yolu, nesneleri, duvarları, zeminleri ve tavanları sadece birkaç dakika içinde etkili koruma sağlamak için ince bir sis oluşturabilen elektrikli bir ULV cihazı kullanmaktır.

ULV Sisleme cihazları geniş alanları dezenfekte etme süresini önemli ölçüde kısaltabilir. AR-DEZ SNIPER bu şekilde uygulanabilen birkaç dezenfektandan biridir çünkü işlenmiş yüzeyler ve nesneler için aşındırıcı değildir.

Uygulama sonrasında kurulma, durulama, havalandırma gerektirmez. Özellikle insan trafiğinin yoğun olduğu alanlarda veya hastane, bakım evi, çocuk ve yaşlı yurdu gibi tesislerde insanların dışarı çıkmasına gerek kalmaksızın dezenfeksiyon imkanı sağlar.

AR-DEZ SNIPER sprey başlığı nerelerde kullanabiliriz?
Ar-Dez Sniper aşındırıcı değildir. Bu nedenle sisleme yöntemi veya sprey başlığı ile dezenfekte ederken elektronik, klavye, kumaş gibi tüm alanlara rahatlıkla püskürtebilirsiniz. Hızlı ve etkilidir. Aracınızı, evinizi, market alışverişi sonrası torbalarınızı, telefon ekranınızı veya koltuklarınız gibi yüksek temas yüzeylerini dezenfekte etmek istediğinizde rahatlıkla Ar-Dez Sniper dezenfektanın sprey başlığından yararlanabilirsiniz. Sprey başlıklar, evinize gelen bir misafirin oturduğu yeri, dışarıdan geldiğinizde giysi ve çantalarınızı “dezenfekte etmeniz” için uygundur. Aynı zamanda yanınızda Ar-Dez Sniper’ın 150 ml şişelerini yanınızda taşıyabilir, dışarıdayken de ellerinize ve temas alanlarına sıkarak güvende kalabilirsiniz.
AR-DEZ SNIPER Havalandırma sistemlerinde kullanılabilir mi?

Birçok hastalık kirli ve bakımsız klima ünitelerinden kaynaklanır. Kir, toz, birikinti ve mikrobik büyüme sisteminizin hava kanallarında birikir. Mikrobiyal kontaminasyon daha sonra iç mekân havanızda dolaşır ve klima sisteminin verimli bir şekilde çalışmasını zorlaştırır. Kirli kanalların sonuçları, yüksek kullanım maliyetlerinden sınırlı hava tedarikine, pahalı klima bileşenlerinin erken arızalanmasına kadar değişkenlik gösterir. Kirli havanın solunması Hasta Bina Sendromuna ve binalarla ilişkili pek çok hastalığa yol açabilir.

Klima sistemlerinizin bakımını Ar-Dez Sniper ile yapabilirsiniz. Daha temiz, daha yeşil ve daha güvenli bir iç ortam oluşturmak için sisteminizi Ar-Dez Sniper’ın temizleme ve dezenfeksiyon gücünü iç ortamınıza dağıtmak için kullanabilirsiniz. Havalandırma sistemlerinizi düzenli dezenfeksiyon ile maksimum seviyede koruma için Ar-Dez Sniper ile viral ve bakteri salgınları riskini en aza indirebilirsiniz.

AR-DEZ SNIPER çocukların bulunduğu alanlarda kullanılabilir mi?

Ar-Dez Sniper kreşler, okullar, üniversitelerde ortamdaki MRSA, LEGIONELLA, NOROVIRUS, CORONAVIRUS gibi salgınlar için güvenle kullanılabilir. Bakterisit, virüsit, fungusit, sporisit bir biyosidal ürün olmasının yanında havada asılı kalan uçucu organik bileşenleri etkisiz hale getirerek, uygulama esnasında havaya gaz açığı çıkarmaz. Kokusuzdur. Özellikle astım hastaları, çocuklar, yaşlılar, hayvanlar, bitkiler ve alerjik durumlar için son derece ideal zararsız bir üründür. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı etiketinde“Zehirlenme Belirtisi Yoktur” onaylı TEK üründür. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış şişeleriyle Baby Sniper Hijyenik Yaşam Kiti hakkında detaylı bilgi ve ürün temini için https://bebekdezenfektan.com/ adresini inceleyebilirsiniz.

© 2020 AR-DEZ SNIPER

Web Tasarım
E2 Fijital