fbpx
trarendeitrues
AR-DEZ SNIPER NEDİR?
Ar-Dez Sniper özel olarak geliştirilmiş kimyası, üstün ve farklı üretim teknolojisiyle çevre sağlığı biliminde bir atılım ve devrimdir!

Ar-Dez Sniper, endüstriyel güçte bir temizleyici, toksik etkileri bulunmayan bir dezenfektan ve kötü kokuları gideren, yeni, devrimsel, akıllı bir temizlik ve hijyen ürünüdür. Bakterisit, virüsit, fungusit,sporisit bir biyosidal ürün olmasının yanında havada asılı kalan uçucu organik bileşenleri etkisiz hale getirerek, uygulama esnasında havaya gaz açığı çıkarmaz. Kokusuzdur. Özellikle astım hastaları, çocuklar, yaşlılar, alerjik durumlar için son derece ideal zararsız bir üründür.

Hammaddesi Amerika menşeli olup, Türkiye’de Ar-Dez Sniper markası ile kullanıcılara sunulmuş, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU tarafından (Ruhsat No:2013/81 – 14.03.2013) ruhsatlıdır.Raf ömrü 18 ay (Sağlık Bakanlığı onaylı) olan stabilize edilmiş sıvı klordioksittir.

Aşındırıcı, yanıcı, patlayıcı olmayıp cilt-göz temaslarında soluma-yutma durumlarında zararsız olduğuna dair EPA (Amerika Çevre Koruma Ajansı) tarafından IV.seviyeden (en zararsız) sertifikalıdır. Canlılara, çevreye ve doğaya dosttur. Ar-Dez Sniper güvenli ve doğa dostu olarak geniş ölçekte olağanüstü performans için titizlikle dizayn edilmiştir.

Geleneksel dezenfektan teknolojileri, biyogüvenlik kontrolü için hedefini yok ederken zehirli kimyasallar kullanır. Oldukça akıllı mikroorganizmalar geleneksel kimyasallara karşı artık direnç oluşturmaya başlamış ve mutasyona uğrayarak değişik tür ve hastalıklar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ar-Dez Sniper dezenfekte ederken zehir kullanmaz, Aksine savaş açtığı mikroorganizmalara seçici olması için özel olarak tasarlanmış olup size ve çevreye zarar vermeden zararlı biyolojik ve kimyasal atıkları hedef alır. Yararlı bakterileri koruyarak, zararlı mikroorganizmaları hedefleyen akıllı teknoloji ile üretilmiştir. Ar-Dez Sniper hedefini mekanik bir hareketle yok eder diğer bir deyişle hayati yapısal bileşenlerini moleküler düzeyde fiziksel olarak parçalara ayırır.

Domuz gribi, kuş gribi, MRSA, VRE, Aspergillus, Legionella, Norovirus, Salmonella, E. coli, Stachybotrys dahil 182 çeşit zararlı organizmaları hızlıca öldürür. Formaldehit, gluteraldehit, metan, amonyak, hidrojen sülfit ve uçucu organik bileşikler gibi zehirli kimyasalları oksitler etkisiz hale getirir.

© 2020 AR-DEZ SNIPER

Web Tasarım
E2 Fijital