fbpx
trarendeitrues

Hastaneler ve Sağlık Merkezleri

Sağlık sektörünün en büyük düşmanı Bakteri-Virüs-Küf ve Sporlara son verin.

Sağlık sektörü Ar-Dez Sniper ile emin ellerde!

Hastaneler ve Sağlık Merkezleri:

Bugün sağlık sektörümüzün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri hastane enfeksiyonlarıdır. Tüm dünyada ve gelişmiş ülkelerde enfeksiyon hastalıkları özellikle ölüm nedenleri içinde ilk sıralarda yer alır. Yaşlanan nüfusun artışı, büyük şehirlerin kalabalıklaşması, küresel iklim değişiklikleri, uluslararası seyahatlerin artışı ve protez uygulamalarında artışlar, antibiyotiklere dirençli mikropların artışı, hastanelerde tedavi gören hastaların yaş ortalamalarının ve invaziv özellikteki girişimlerin çeşitliliğinin artması, hastaların yaşam sürelerinin uzaması ve immün yetmezliği olan hasta sayısının artması gibi birçok neden den dolayı günümüzde enfeksiyon ve salgın hastalıklarının sıklığı ve değişkenliği enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımızın üzerine düşen sorumluluk ve hizmet yükünü oldukça artırmıştır. Giderek, zararlı mikroorganizmalarla savaşmak  ve yaşadığımız alanlarda uygun ve düzenli dezenfeksiyon ile hastalık ve bulaşı riskini en aza indirgemek için kaliteli ve sağlıklı hava ortamı yaratmak bir zorunluluk halini almıştır.

SIK RASTLANAN HASTANE ENFEKSİYONLARI:

 • Nosokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları (NÜSE)

En sık rastlanan hastane enfeksiyonu üriner sistemdir ve enfeksiyonların yaklaşık %40’ını oluşturur. Hastane kaynaklı üriner sistem enfeksiyonlarının %85’i kateter uygulaması, % 15’i de sistoskopi (endoskopla idrar yollarının incelenmesi) gibi ürolojik girişimler sonrası görülür. Enfeksiyona sebep olan mikroorganizmaların en başta geleni, E.coli’dir.Sonda, katater, idrar torbası dahil Ar-Dez Sniper ile dezenfeksiyon…

 •  Hastane Kökenli Pnömoniler (HKP)

Erken pnömonilerde etkenler genellikle S.pneumoniae, M.catarrhalis ve H.influenzae’dır. Geç pnömonilerde ise etkenler genellikle K.pneumoniae, Enteobacter spp. Serratia spp., E.coli, S.aureus ve P.aeruginosa’dır. Ar-Dez Sniper ile hava dezenfeksiyonu…

 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE)

Bu enfeksiyonlar genellikle cerrahi işlemden önce, cerrahi işlem sırasında ve cerrahi girişimden bir ay sonra ortaya çıkan enfeksiyonlardır. S.aureus, enterokoklar, KN stafilokoklar, streptokoklar. Daha nadir olarak gram negatif bakteriler (E.coli, P.aeruginosa, enterobakterler, P.mirabilis, K.pneumoniae) ve kandida enfeksiyona sebep olur.

Sağlık sektörü, enfeksiyon oranlarını kontrol altına almak için üretilen yüzlerce kimyasal ürün ile tanışmış ve kullanmıştır. Bu ürünlerin çoğu, virüs ve bakterilerde özellikle VRE ve MRSA gibi dayanıklı formda olan zararlı organizmaları öldürmek için, Ar-Dez Sniper'ın yeteneğine sahip tescilli ürünlerdir. FAKAT ; zehirli ve sert kimyasallar ile hastane enfeksiyonu sorununun çözülemediğini görmekteyiz.Bunun cevabının TOKSİSİTE yattığına inanmaktayız.

Enfeksiyon kontrol protokolleri:

Ar-Dez Sniper EPA tarafından  IV Seviyeden onaylı (izin verilen en düşük)  toksisite derecesine sahip MRSA, VRE, Hepatit, HIV, S.aureus, enterokoklar, KN stafilokoklar, streptokoklar başta olmak üzere daha birçok mikroorganizma üzerinde etkili EPA kayıtlı Geniş Spektrumlu Hastane dezenfektanı olarak onaylıdır. Yüzeylere sisleme, spreyleme, silme, paspaslama, daldırma şeklinde uygulanarak kurumaya bırakılır. Durulama gerektirmez.

 • Hasta Odaları
 • Tuvaletler
 • Bekleme Odaları
 • Hemşire Üniteleri
 • Uyanma Odaları
 • Doğum Servisleri
 • Cerrahi Ekipman, Araç-Gereçler
 • Yoğun Bakım Üniteleri
 • Yer-Yüzey-Hava Dezenfeksiyonu
 • Ameliyathaneler
 • X-Ray Cihazları
 • Ambulanslar
 • Eczaneler
 • Acil Servis
 • Muayene Odaları
 • Ortamda bulunan her türlü mobilya, tekerlekli sandalye, yatak… vs.
 • Kan, kusmuk, idrar, dışkı, vücut sıvıları ve tüm kötü kokuları giderir, temizler ve dezenfekte eder. Özellikle; çocuklar, yaşlılar, alerji, astım veya immün yetmezliği olanlar için Ar-Dez Sniper kullanımı idealdir.
© 2020 AR-DEZ SNIPER | Web TasarımE2