fbpx
trarendeitrues

Büyükbaş - Küçükbaş - Kanatlı ve Haralar

Hayvancılık işletmeleriniz artık Ar-Dez Sniper ile güvende.

Zararlı mikroorganizmaların dezenfeksiyonunda devrimsel teknoloji.

Hayvancılık işletmelerinde biyogüvenlik zincirinin en önemli halkası dezenfeksiyondur. Korunma yapılmadığı zaman verim kayıpları ve ilaç masrafları işletmeye çok pahalıya mal olabilir. Biz, organik ve kimyasal kirlilikten oluşan zararlı mikroorganizmaların dezenfeksiyonunda, kötü kokuların giderilmesinde, mikropların tekrar üremesinin engellenmesinde Ar-Dez Sniper’ı öneriyoruz.

Çünkü Ar-Dez Sniper;

 • Antialerjiktir.
 • Zararlı kimyasal ve buhar üretmez, atık, kalıntı bırakmaz. Bu sebeple dezenfeksiyon esnasında hayvan tahliyesine gerek yoktur!
 • Uygulama esnasında güvenlik tedbirleri alınmasına gerek yoktur.(Maske,eldiven,gözlük gibi..)
 • Fosfat içermez.
 • Klor bazlı (çamaşır suyu gibi) temizlik ürünleri gibi kanserojen madde üretmez. Dezenfeksiyonda sıkça kullanılan Klor THM üretebilir ve iyot hapları genelde kötü bir tat bırakır. Klorun aksine, klor dioksit trihalometanlar (THM) veya dioksin üretmez. Klordan çok daha hafif ve seçici bir oksitleyicidir ve klordan 6 kez daha fazla oksitleme kapasitesine sahiptir. Klordan farklı olarak çoğu organik bileşikle reaksiyona girmez.
 • Biyofilmleri etkisiz hale getirir ve yok eder.
 • Spreyleme, sisleme, silme, daldırma, paspaslama yöntemleri ile uygulanır. Durulama gerektirmez.
 • Aşındırıcı ve yanıcı değildir. Ferah bir hava kokusu vardır. Kokuları yok eder.
 • VOC (uçan organik bileşenler)’ları yok eder. Amonyak, Metan, Formaldehit, Hidrojen sülfit ve uçucu organik bileşenler içeren gaz ve dumanları oksitler, nötralize eder, kalıntı bırakmaz.
 • Biyobozunabilir. Çevre dostudur.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ürün Tip:3 (Veteriner Hijyenine Yönelik kullanılan Biyosidal Ürünler) Ruhsatlıdır.

Klinik ve hastane bina içleri, ameliyat masaları, hayvan yaşam alanları, barınaklar, kafesler, yataklar, mama kapları, biberonlar, kovalar, süt ısıtıcıları, süt sağım üniteleri, kümes hayvanları, mandıralar, kuş kafesleri, çiftlik-ahır hava/yüzey ve içme suyu dezenfeksiyonu, aksesuarlar, kulübeler, at ahırları, hayvanat bahçeleri, nakliye araçları, alet-araç-gereç ve birçok alanın temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Küf ve spor kaynaklı kokular, sigara, duman, biyolojik kokular, hayvanların vücut artıkları, idrar, kusmuk ve dışkı kokusu dâhil daha birçok kötü koku Ar-Dez Sniper’ın oksitleme özelliği ile yok edilir.

Kliniklerinde, evlerde, çiftliklerde, kümes ve ahır hayvancılığında, vahşi doğada rastlanması muhtemel Mycobacterium Bovis, Paratüberküloz, Brucella, Foot-mouth disease(şap), Coronavirus, BRSV, Para İnfluenza 3, Aspergillus, Penicillium, Candida, E-coli, Curvularia, İnfluenza A. Stachybotrys, Cladosporium, Aspergillus, Thodotorula, Penicillium, Bakteri, virüs, mantar, küf ve sporlar. Kapsüllü ve kapsül süz bakteriler, Gram negatif ve gram pozitif bakteriler, Burkholderia mallei (Ruam), Histoplasma gibi mayalar, Stachybotrys ve Aspergillus gibi mantarlar, Cryptosporidium gibi parazitler, Kuş Gribi Virüsü (H1N1), Köpek Parvo Virüsü (MHV), Fare Hepatit Virüsü (MHV), Sialodakrioadentitis Virüsü (SDAV), Mürin Parainfluenza Virüsü tip 1 (Senadi), Fare Parvovirus tip 1 (MPV-1), Farelerde Bulunan Minute Virüsü (MVM), Tüberküloz da dâhil olmak üzere 182 adet çeşitli mikroorganizmaların en zorlu türlerine karşı yeterliliği test edilmiştir. Ayrıca MRSA,  Salmonella,  Legionella ve Hepatit virüsü gibi mikropları diğer dezenfektanlardan daha kapsamlı bir şekilde yok eden Ar-Dez Sniper, EPA sertifika laboratuarlarında H1N1 başta olmak üzere PARVO (Parvocide Hospital Disinfectant )virüsüne karşı test edilmiştir.

Hayvanlarınızın üzerine dahi rahatlıkla direkt olarak Ar-Dez Sniper kullanabilirsiniz. Kaşıntı, acı ve yanmaya neden olan bakterileri anında öldürecek, hayvanı serinleterek rahatlatacak ve kötü kokuları yok edecektir.

© 2020 AR-DEZ SNIPER

Web Tasarım
E2 Fijital